Merkataritzarekin Elkarlana


  • Informazio eta laguntza eska dezaketen diru-laguntzen tramitazioan
  • Aholkularitza intereseko lan gaietan
  • Subentzionatutako ikastaroen programazio eta abiaraztea
  • Merkataritza eta hostalaritza moderno eta profesional bat sustatzen duten ekimenen babesa