Lan Orientazioa


  • Merkatuak eskatzen dituen lan-perfilak ezagutzea ahalbidetzen duen betiko datu-base berri baten gestioa
  • Populazioaren enplegatasuna handitzera bideratutako banakako eta taldeko orientazioak
  • Lan-intermediazioak eta preselekzio elkarrizketak, hala nola merkatuaren beharretara egokitutako formazioa
  • Enpresen zerbitzurako selekzio agentzia, beharrezko pertsonalaren selekzio-prozesua bizkortzen.
  • Enplegu programetan partehartzea eta udalerrien arteko entitateekin kolaborazioa
  • Udaletxeko eta beste organismoen enplegurako ikastaroei buruzko informazioa