Xedea
Agindu honen xedea lurralde-edukiko diskriminazio positiboko ahalegin bat ezartzea da, dela krisi ekonomikoak eragin handiagoa izan duelako, dela garapena eragozten duen egiturazko hondatze-egoeran daudelako, langabezia-egoera larritasun handienarekin nozitzen ari diren eskualde jakin batzuetara bideratuta.
Enpresentzako (handiak zein ETEak) itzuli beharrik gabeko laguntzak dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean enplegua sortzen duten aktibo-inbertsioak egiteagatik.

Laguntza-modalitateak
ONDORIO SUSTATZAILEA: Ezin izango da hasi eskabidea aurkezteko data baino lehen.
DENBORA HORIZONTEA: Eskabidea aurkezten den urtean gauzatu beharko da, aurkezpen datatik hasita, eta hurrengo bi urte naturaletan, bere ezaugarrien eta enpresa-planen arabera.
GUTXIENEKO INBERTSIO ONARTUA: Enpresa handiek, gutxienez, 3.000.000 euroko inbertsio onartua egin beharko dute, eta, gutxienez, 20 lanpostu garbi sortu beharko dituzte; ETEek, aldiz, gutxienez 750.000,00 euroko inbertsio onartua egin beharko dute, eta gutxienez 5 lanpostu garbi sortu beharko dituzte. Enpresa hauen inbertsioak ere onartuko dira: aurreko paragrafoan adierazitako gutxieneko inbertsio onartura iritsi ez arren, gutxienez 100 lanpostu sortzen badituzte (enpresa handien kasuan) edota gutxienez 25 lanpostu garbi sortzen badituzte (enpresa txiki eta ertainen kasuan).
ENPRESAREN BALIABIDE PROPIOAK, diru-laguntzak kanpoan utzita, gutxienez laguntza jaso dezakeen inbertsioaren zenbatekoaren % 25 izatea.
ENPRESA edo ENPRESA-TALDEA. Kontuan hartu beharreko enplegu-sorkuntza zein inbertsioak erakunde juridiko bakarrak egin beharko ditu, eta, enpresa-taldeen kasuan, % 100eko akzio-partaidetzarekin, zenbait produkzio-zentro badituzte, arau honetako irizpideak betetzen dituzten eta inbertsioen xede diren produkzio-zentroetan edo produkzio-zentroan baino ez.

Laguntza-mota
Agindu honen esparruan emango diren diru-laguntzak itzuli beharrik gabekoak izango dira, eta lagunduko den inbertsioaren % 10 izango dira.
Diru-laguntzek gehieneko muga izango dute; zian ere, ezin izango dira 3.000.000,00 eurotik gorakoak izan enpresako.
Ituneko 107. eta 108. artikuluak aplikatu (2014-06-26ko 187 AO, L), eta zenbait kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dituen Salbuespenei buruzko 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendu Orokorraren 4. artikulua aplikatuz, 100 milioi eurotik gorako diru-laguntza kostuekin inbertsiorako ematen diren eskualde mailako diru-laguntzak Europako Batzordeari jakinarazi beharko zaizkio.


Informazio Gehiago